RS_Billing

Podstawowym zadaniem systemu RS_Billing jest przetwarzanie, gromadzenie i analiza informacji zawartych w rekordach billingowych, generowanych przez centrale telefoniczne. Szerokie możliwości konfiguracyjne i elastyczna budowa systemu pozwala na współpracę z dowolnymi centralami telefonicznymi.

 

Gromadzenie przez system informacji billingowych pozwala na łatwą analizą i kontrolę rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z rozmowami telefonicznymi wykonanymi przez poszczególne departamenty czy też konkretnych pracowników firmy.

Modułowa budowa oraz mechanizmy przetwarzania danych pozwalają na współpracę systemu RS_Billing z dowolnymi innymi aplikacjami (systemy finansowo - księgowe, aplikacje fakturujące, systemy obsługi hotelu) poprzez przesyłanie do nich potrzebnych informacji.


RS_Billing współpracuje z systemem zarządzania hotelem Micros Fidelio / Opera automatycznie obciążając rachunek gościa hotelowego za wykonane połączenia telefoniczne. 


System RS_Billing został stworzony przy użyciu technologii Microsoft .NET Framework. Platforma ta została wybrana gdyż została uznana jako bardzo nowoczesna, posiadająca ogromne możliwości rozwoju i pozwalająca na znaczne skrócenie czasu niezbędnego na zrealizowanie bardzo zaawansowanych zadań.

Cechy systemu RS_Billing:

Raporty systemu RS_Billing na temat wykonanych połączeń telefonicznych są dostępne poprzez dowolną przeglądarkę internetową (informacje mogą być udostępnione w sieci lokalnej lub w Internecie).