RS_NetAuth

RS_NetAuth jest systemem zbudowanym z myślą o autentykowaniu użytkowników w środowiskach sieci LAN i WAN. Został zbudowany w oparciu o serwer autentykacyjny działający na protokole RADIUS oraz modułów importu i zarządzania bazami użytkowników systemu.

Swoje zastosowanie znalazł przede wszystkim w systemach dostępu do Internetu poprzez sieć WLAN dla gości hotelowych. Istnieje jednak możliwość dowolnego dostosowywania systemu dla potrzeb konkretnych wymogów oraz infrastrutkury teleinformatycznej.

System umożliwia importowanie danych o użytkownikach określając ich nazwę oraz hasło dostępowe. Dane te wykorzystane do autentykacji poprzez protokół RADIUS są zbiorem danych o użytkownikach, którzy mogą zostać dalej zautentykowani w systemach dostępu do Internetu (lub sieci lokalnych).

 

Rozwiązanie dedykowane dla hoteli posiada przygotowane rozwiązanie importujące dane z systemu Micros Fidelio / Opera (przy wykorzystaniu protokołu FIAS oraz istniejących interfejsów komunikacyjnych Fidelio z pozostałymi elementami infrastruktury teleinformatycznej hotelu, np.: centrali telefonicznej).

Kolejnym elementem systemu jest rozbudowany interfejs użytkownika służący do stałej weryfikacji i kontroli przechowywanych danych. Dane przechowywane w relacyjnej bazie danych są podstawą do autentykacji użytkowników poprzez protokół RADIUS. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie przy instalacji sieci WiFi poprzez operatów sieci GSM (np. EraGSM) lub w przypadku własnej infrastruktury WLAN opartej o autentykację użytkowników przy pomocy protokołu RADIUS.