Plan Pracy Cloud

Plan Pracy Cloud to unikatowy system umożliwiający przygotowywanie harmonogramów czasu pracy z uwzględnieniem czynników m. in. takich jak: wielkość sprzedaży oraz dostępność pracowników.

Rozwiązanie doskonale sprawdza się w hotelach, kinach oraz sieciowych punktach sprzedaży.

Zobacz inne produkty

RCP Cloud

System do ewidencji czasu pracy

Concerto Korekta

Wspomaganie pracy hotelu oraz księgowości (dla systemów Opera, OnQ, EMMA)

Concerto JPK

Wspomaganie pracy hotelu oraz księgowości (dla systemów Opera, OnQ, EMMA) – raportowanie do Organów Skarbowych

Concerto Fiscal

Wspomaganie pracy hotelu oraz księgowości – interfejsy fiskalne dla systemów Opera, OnQ, EMMA

System billingowy TL

Obciążanie gości hotelowych za rozmowy telefoniczne, funkcje hotelowe

RS_Kantor

System zarządzania kantorem i ewidencjonowania transakcji wymiany walut