RCP Cloud

RCP Cloud to innowacyjne rozwiązanie informatyczne, umożliwiające planowanie, ewidencję i kontrolę czasu pracy.

Korzystanie z aplikacji odbywa się przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej.

Zobacz inne produkty

Plan Pracy Cloud

System do planowania harmonogramów czasu pracy

Concerto Korekta

Wspomaganie pracy hotelu oraz księgowości (dla systemów Opera, OnQ, EMMA)

Concerto JPK

Wspomaganie pracy hotelu oraz księgowości (dla systemów Opera, OnQ, EMMA) – raportowanie do Organów Skarbowych

Concerto Fiscal

Wspomaganie pracy hotelu oraz księgowości – interfejsy fiskalne dla systemów Opera, OnQ, EMMA

System billingowy TL

Obciążanie gości hotelowych za rozmowy telefoniczne, funkcje hotelowe

RS_Kantor

System zarządzania kantorem i ewidencjonowania transakcji wymiany walut