RS_Kantor

RS_Kantor jest aplikacją wspomagającą pracę kantoru wymiany walut. Zasadniczą funkcją programu jest ewidencjonowanie operacji skupu oraz sprzedaży walut.

Aplikacja znajduje zastosowanie w kantorach tradycyjnych, ale dzięki rozbudowanej funkcjonalności z powodzeniem jest używana w kantorach zlokalizowanych w hotelach oraz pensjonatach.

System powstał w oparciu o nowoczesne technologie. Umożliwia dokonywanie automatycznych aktualizacji kursów walut w oparciu o tabelę NBP (uwzględniając zadaną marżę) oraz współpracę z systemami finansowo-księgowymi. Wyposażony w bardzo dużą liczbę sprawozdań umożliwia kontrolę pracy kasjerów oraz przygotowywanie sprawozdań na potrzeby podmiotów zewnętrznych (zestawienie PZKAN dla NBP).

Zobacz inne produkty

RCP Cloud

System do ewidencji czasu pracy

Plan Pracy Cloud

System do planowania harmonogramów czasu pracy

Concerto Korekta

Wspomaganie pracy hotelu oraz księgowości (dla systemów Opera, OnQ, EMMA)

Concerto JPK

Wspomaganie pracy hotelu oraz księgowości (dla systemów Opera, OnQ, EMMA) – raportowanie do Organów Skarbowych

Concerto Fiscal

Wspomaganie pracy hotelu oraz księgowości – interfejsy fiskalne dla systemów Opera, OnQ, EMMA

System billingowy TL

Obciążanie gości hotelowych za rozmowy telefoniczne, funkcje hotelowe